Vědecká rada

Vědecká rada je stálý orgán nakladatele, jehož rolí je navrhovat autory a tituly k publikaci v Akademické řadě nebo je zamítat, určovat recenzenty akademických titulů a pečovat o vysokou kvalitu titulů Akademické řady.