Libor Gála, Alena Buchalcevová, Jaroslav Jandoš: Podniková architektura

Vyšlo 20.1.2013 v akademické řadě. Distribuuje Kosmas. Tištěný náklad doprodán, resp. zbývají poslední kusy.1.11.2015 vychází jako pdf e-kniha.

PDF e- kniha:

Koupit u Kosmasu!

Koupit na Google Play!

Koupit přes Payhip!

E-kniha je bez DRM (není nijak technologicky bráněno kopírování, ani čtenáře nijak nesledujeme; jen distributor případně může označit stahovaný pdf soubor např. e-mailovou adresou kupujícího.) Abychom podpořili legální šíření, nabízíme komukoli možnost vydělat si 40% z ceny knihy (bez dph a marže distributora) za získání každého nového zákazníka. Více viz stránka Affiliate. Také nabízíme slevu 20% za šíření na sociálních sítích.

Tištěná verze:

Koupit u Kosmasu!

Koupit u nás!

V posledních třiceti letech se architektura v podniku posouvá ze své přirozené domény zájmu, tj. stavitelství budov a strojů i do sféry, v níž prvek hmoty ve své fyzické povaze mizí a je nahrazen metodikou, metodou a úlohami. Architektura se aplikuje v řízení v systémech sociální organizace a v této sféře je známa pod pojmem podniková architektura (EA, Enterprise Architecture).

Podniková architektura, ve svém racionálním aspektu, napomáhá manažerům podniků v efektivním a pružném rozhodování o změnách v podniku tak, aby podnik v současném globálním konkurenčním prostředí byl schopen dlouhodobé existence.

Smyslem této publikace je rekapitulovat základní poznání v oblasti podnikové architektury a poskytnout i malým a středním podnikům základní znalostní bázi, která by jim umožnila ve svém řízení architekturu nejen aplikovat, ale zlepšila i jejich budoucí růst.

222 černobílých stran formátu A5, vyšlo v nákladu 200 ks.

ISBN 978-80-904661-6-6 (paperback, 2013)

ISBN 978-80-87924-04-4 (PDF, 2015)

Monografii recenzovali:

Doc. Ing. Jan Skrbek Dr., vedoucí katedry informatiky, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Doc. Ing. Zdeněk Havlíček CSc., vedoucí katedry informačních technologií, Provozně-ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Na obálce použito motivu obrazu Thea van Doesburga Rytmus ruského tance.

Doporučená koncová cena s DPH: 300 Kč.