Pecinovského počítačové příručky

Guru objektově orientovaného programování Rudolf Pecinovský si po masivním úspěchu anglickojazyčné e-knihy OOP - Learn Object Oriented Thinking and Programming zvolil naše nakladatelství pro novou řadu věnovanou výuce objektového programování. Knihy tvoří nejprve v češtině, výhledově i v anglickém překladu.

První českou e-knihou v řadě je OOP a Java 8 - Návrh a vývoj složitějšího projektu vyhovujícího zadanému rámci. Má již i anglickou mutaci OOP & Java 8 - Design of advanced project under assigned framework. Připravujeme její pokračování s podtitulem Tvorba dynamické databáze a komunikace s touto databází.

Rudolf Pecinovský: OOP a Java 8 – Návrh a vývoj složitějšího projektu vyhovujícího zadanému rámci

O autorovi

Rudolf Pecinovský je absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze a titul CSc. získal na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Nyní vyučuje programování na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakultě informačních technologií ČVUT a na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Dosud publikoval více než 40 knih. Zabývá se teorií výuky programování a své přístupy dlouhodobě testuje na studentech. Jeho knihy získávají uznání mezi učiteli programování, mezi programátory, a dokonce i mezi nelítostnými anonymními přispěvateli v internetových diskusích.

Rudolf Pecinovský